top of page
כרזת תולדות ישראל

כרזת תולדות ישראל

מתקופת האבות עד ימינו
גודל: 70x100 ס"מ. עברית.
לוח תאריכים מקיף לתולדות העם היהודי וארצו מתקופת האבות עד ימינו, בלוויית תמונות מרהיבות.
כולל חלוקה לתקופות בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, עם ציון תאריכים בולטים, מאורעות חשובים, 
מנהיגים, אישים ותהליכים היסטוריים עיקריים.

מבקש\ת לקבל פרטים נוספים על:

ההודעה נשלחה בהצלחה!

bottom of page